Vad är drill?

Tävlingsdrill

Tävlingsdrill är en växande sport i Sverige]. Man tävlar med team, duett eller solo i åldersklasserna minior (upp till 11 år) junior (från 13 år) och senior (från 17 år). Redskapet som används är en drillstav. I ett tävlingsprogram utför deltagarna ett antal olika moment som sedan betygsätts av domare. Det som bedöms är främst teknik, svårighetsgrad, samspel med musiken, utstrålning, variation och underhållningsvärde. För team/duett gäller även samarbete och helhetsintryck. Poängavdrag görs för till exempel fall eller tappande av stav (tapp). Om de tävlande ”nollar” programmet, dvs genomför det utan tapp, ges extra poäng.

Det finns tre huvudmoment som måste ingå i ett tävlingsnummer, och samtliga skall utföras med drillstav. Dessa är:

  • Aerials (olika former av kast med staven)
  • Rolls (olika sätt att rulla staven över andra kroppsdelar än händerna, till exempel nacken)
  • Contact Material (olika sätt att drilla staven, samt olika rörelsemönster som inte innehåller kast eller rullningar)

För duetter och team gäller även:

  • Exchanges (deltagarna ska byta stav med varandra, genom till exempel kast)
  • Formationer (deltagarna ska inta olika formationer, och röra sig mellan dessa).

Både höger och vänster hand ska användas, och utövarna ska samtidigt utföra danssteg till musiken. Hållning, attityd och korrekt placering av händer och fötter är också viktigt.

Marschdrill

Marschdrill innebär att man paraderar med en marschorkester samtidigt som enkla program med drillstav eller flagga genomförs. Denna form har en strikt militär framtoning och programmen innehåller därför stela rörelser som är lätta att utföra på gående fot och i raka led, eller stillastående framför en orkester. Man bär paraduniform eller klänning, inte sällan med både hatt och stövlar.

Showdrill

Showdrill är en form av drill som kan utövas till valfri typ av musik. Syftet är att underhålla publiken och både klädsel och val av redskap anpassas efter uppträdandets karaktär. De traditionella redskapen drillstav, pom-poms och flagga är vanligt förekommande men även andra redskap är tillåtna, till exempel eldstavar eller tygstycken.